info@tenderwise.nl | 070 3641847 | algemene voorwaarden

Columns voor de Cobouw

Sinds eind maart verzorgen we een column in de Cobouw. Jessica van der Burg schrijft om de week een columm in het aanbestedingskatern voor de bouw. Met haar praktische en strategische achtergrond zal ze aandacht geven aan de niet juridische onderdelen van het inschrijven. "Uiteindelijk gaat het er om de beste match tot stand te brengen en dan worden ook allemaal andere elementen dan de prijs van belang." Via Twitter kunt u suggesties voor onderwerpen aandragen.

- Klik verder voor de columns

- Lever uw suggesties aan

Aanbestedingen

Powered by TenderGuide